Comparing Unit Rates Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Comparing Unit Rates
Mô tả Students use rates to compare prices by identifying multiplicative relationships. They calculate unit rates and use the term unit rate. They use unit rates to solve problems involving proportional relationships in the context of fruit and vegetable prices. This lesson is aligned to the GoMath curriculum but can be used on any classroom discovering unit rates for the first time.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá proportional relationships, rates, ratios, unit rates
Mô phỏng Tỷ suất đơn vị (HTML5)


Tác giả Ian Whitacre, Sebnem Tekin
Email liên lạc amanda.mcgarry@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 13/12/2017
Ngày cập nhật 13/12/2017