Mali majstor za površine


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Mali majstor za površine
Mô tả Površina pravokutnika i kvadrata - učenje otkrivanjem.
Chủ đề Toán
Cấp độ Khác
Loại Guided Activity
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Croatian
Từ khoá kvadrat, površina, pravokutnik
Mô phỏng Diện tích (HTML5)


Tác giả Anita Sečan
Trường / Tổ chức OŠ BELICA
Ngày đăng ký 09/11/2017
Ngày cập nhật 13/11/2017