CLASE GRADO 10 FISICA


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề CLASE GRADO 10 FISICA
Mô tả ACTIVIDD EN CLASE
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Tây Ban Nha (Colombia)
Từ khoá FISICA
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả nicolas rivera
Email liên lạc nicolasrivera814@yahoo.es
Trường / Tổ chức the britishschool
Ngày đăng ký 30/10/2017
Ngày cập nhật 30/10/2017