Fotoefekti meedialabori juhend


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Fotoefekti meedialabori juhend
Mô tả Katse eesmärgiks on erinevate metallide punapiiri määramine ja tundmatu metalli tuvastamine.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Estonian
Từ khoá Fotoefekt, punapiir.
Mô phỏng Hiệu ứng Quang điện


Tác giả Siim Tõkke
Email liên lạc siim-tokke@hotmail.com
Trường / Tổ chức Vanalinna Hariduskolleegium
Ngày đăng ký 08/06/2017
Ngày cập nhật 08/06/2017