clase divertida de energia


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề clase divertida de energia
Mô tả clase de energia,
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Chứng minh, Guided Activity, Lab
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá energy energia clase divertida estrategias de clases
Mô phỏng Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng, Công viên trượt ván: Những điều cơ bản


Tác giả xiomara cedeño
Trường / Tổ chức instituto pedagogico experimental libertador
Ngày đăng ký 28/04/2017
Ngày cập nhật 28/04/2017