Solenoids


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Solenoids
Mô tả This activity allows students to explore the function and properties of solenoids through a directed process and requires them to conclude upon their findings.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá solenoids; coils; loops; electromagnetism; electricity;
Mô phỏng Nam châm và nam châm điện


Tác giả Simon Lees
Email liên lạc slees@sthildas.qld.edu.au
Trường / Tổ chức St Hildas
Ngày đăng ký 24/04/2017
Ngày cập nhật 24/04/2017