Poluga i primjene poluge


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Poluga i primjene poluge
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá istraživačko učenje, poluga, primjene poluge
Mô phỏng Cân bằng (HTML5)


Tác giả Anita Sečan
Email liên lạc anitabranisa@yahoo.com
Trường / Tổ chức OŠ BELICA
Ngày đăng ký 18/04/2017
Ngày cập nhật 09/11/2017