Student Guide for PhET - Gravity and Orbits


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Student Guide for PhET - Gravity and Orbits
Mô tả Using screen shots, I tried to make a guide for the simulation that requires little-to-no added instructions and students will still get the benefits of the simulation that I want them to get.
Chủ đề Thiên văn học, Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab, Phát biểu thảo luận
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gravity orbit moon planet satellite
Mô phỏng Lực hấp dẫn và quỹ đạo (HTML5)


Tác giả Brian Libby
Email liên lạc brian.libby@wayne.k12.in.us
Trường / Tổ chức Ben Davis High School
Ngày đăng ký 30/12/2016
Ngày cập nhật 30/12/2016