Simulações no Ensino - Lei de Ohm


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Simulações no Ensino - Lei de Ohm
Mô tả Atividades que estabeleçam relações com o Ensino da Física.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Física., Lei de Ohm, Simulações
Mô phỏng Định luật Ohm (HTML5)


Tác giả Jessyka Lage Melo
Email liên lạc jessykalage@gmail.com
Trường / Tổ chức IFCE
Ngày đăng ký 28/12/2016
Ngày cập nhật 28/12/2016