What are the chances? Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề What are the chances?
Mô tả Students will explore the ideas of chance using the Plinko game as a context.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá probability
Mô phỏng Xác suất Plinko (HTML5)


Tác giả Susan Miller
Email liên lạc susan.miller@colorado.edu
Trường / Tổ chức University of Colorado
Ngày đăng ký 13/11/2016
Ngày cập nhật 26/06/2017