Efeito Fotoelétrico e o Cálculo da Constante de Planck


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Efeito Fotoelétrico e o Cálculo da Constante de Planck
Mô tả Com esta atividade deseja-se compreender a solução de Einstein para o Efeito Fotoelétrico e determinar a constante de Planck utilizando-se dos diversos metais disponíveis na simulação.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Graduate, High School, Middle School
Loại Chứng minh, Discussion Prompts, Guided Activity, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha
Từ khoá Constante de Planck, Efeito Fotoelétrico, Física Quântica
Mô phỏng Hiệu ứng Quang điện


Tác giả Denys Sales
Trường / Tổ chức IFCE
Ngày đăng ký 13/07/2016
Ngày cập nhật 13/07/2016