Experimental Design: Projectile Motion! Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Experimental Design: Projectile Motion!
Mô tả Students follow the handout directions to complete the guided lab while using the Projectile Motion simulator.
Chủ đề Khoa học về trái đất, Khác
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá control variable, dependent variable, independent variable
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5), Chuyển động của đạn tử


Tác giả Jamie Schoenberger
Email liên lạc jamie.schoenberger@windermereprep.com
Trường / Tổ chức Windermere Preparatory School
Ngày đăng ký 31/05/2016
Ngày cập nhật 23/08/2017