Kesirler - 3 Derslik Öğrenci Çalışması


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Kesirler - 3 Derslik Öğrenci Çalışması
Mô tả
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Kesirler
Mô phỏng Tạo ra một Phân số (HTML5), Tạo ra một phân số


Tác giả Sebnem Atabas (Translated from Fraction Unit Student Sheet by Meaghan Hixson)
Email liên lạc sebnem.atabas@gmail.com
Trường / Tổ chức Uskudar SEV Middle School
Ngày đăng ký 15/04/2016
Ngày cập nhật 30/01/2019