pH Scale Guided Inquiry Activity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề pH Scale Guided Inquiry Activity
Mô tả This guided inquiry activity leads students through a series of dilutions of battery acid in order to understand the pH scale and how it describes the hydronium concentration of solutions.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá acid, base, guided, inquiry, pH
Mô phỏng Thang đo pH (HTML5)


Tác giả Tony Tracy
Email liên lạc ct255607@ohio.edu
Trường / Tổ chức Ohio University
Ngày đăng ký 05/04/2016
Ngày cập nhật 05/04/2016