Hukum Ohm


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Hukum Ohm
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Indonesian
Từ khoá Hukum Ohm
Mô phỏng Định luật Ohm


Tác giả Noermini Leksonowati
Trường / Tổ chức SMA N 1 Balong Ponorogo
Ngày đăng ký 01/04/2016
Ngày cập nhật 01/04/2016