pH ASAM BASA


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề pH ASAM BASA
Mô tả pH adalah ukuran derajat keasaman atau kebasaan suatu larutan
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Indonesian
Từ khoá ASAM, BASA, pH
Mô phỏng Dung dịch Acid-Base


Tác giả dwi sulistyorini
Email liên lạc dwisulistyorinifb@yahoo.com
Trường / Tổ chức SMP NEGERI 1 PURWOREJO
Ngày đăng ký 01/04/2016
Ngày cập nhật 01/04/2016