Hukum Ohm


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Hukum Ohm
Mô tả Kuat arus lsitrik yang mengalir dalam suatu penghantar ( hambatan ) besarnya sebanding dengan beda potensial (tegangan) antara ujung-ujung penghantar tersebut
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Indonesian
Từ khoá Arus Listrik, Hukum Ohm
Mô phỏng Định luật Ohm


Tác giả Dwi Nova Siti Handayani
Email liên lạc dwinovasiti@yahoo.com
Trường / Tổ chức SMK SMTI Yogyakarta dan SMK Tamansiswa Jetis Yogyakarta
Ngày đăng ký 31/03/2016
Ngày cập nhật 31/03/2016