Eksperimen Simulasi Watak Lampu Pijar


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Eksperimen Simulasi Watak Lampu Pijar
Mô tả Eksperimen simulasi dilakukan untuk mempelajari watak dan tahanan dalam lampu pijar
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Indonesian
Từ khoá eksperimen, lampu pijar, simulasi
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo


Tác giả Ishafit Jauhari
Email liên lạc hafit_uad@yahoo.com
Trường / Tổ chức Universitas Ahmad Dahlan
Ngày đăng ký 11/03/2016
Ngày cập nhật 11/03/2016