Natural selection and mutation Català


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Natural selection and mutation Català
Mô tả Activitats per comprovar l'efecte de la selecció natural i les mutacions. (text en català) Exercises about natural selection and mutation (language catalan)
Chủ đề Sinh học
Cấp độ High School
Loại Chứng minh, Guided Activity, Homework
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Catalan
Từ khoá català, catalan, mutació, mutation, natural, selecció, selection
Mô phỏng Chọn lọc tự nhiên


Tác giả Jorge Ripoll
Trường / Tổ chức Institut
Ngày đăng ký 23/02/2016
Ngày cập nhật 01/03/2016