alimentazione


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề alimentazione
Mô tả prove per imparare la relazione fra calorie ottenute col cibo e consumante con l'attività fisica
Chủ đề Sinh học
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Ý
Từ khoá calorie
Mô phỏng Ẩm thực và Thể dục


Tác giả Daniela Leone
Email liên lạc danielaleoneic9@gmail.com
Trường / Tổ chức IC9 Bologna
Ngày đăng ký 22/02/2016
Ngày cập nhật 22/02/2016