Comida y Ejercicio, Lección Digital


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Comida y Ejercicio, Lección Digital
Mô tả Esta es una traducción lo más textual posible de la excelente guía subida por Stephanie Bonilla. !Que disfruten!
Chủ đề Sinh học
Cấp độ K-5
Loại Câu hỏi trắc nghiệm, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Comida y Ejercicio, Eating and Exercise
Mô phỏng Ẩm thực và Thể dục


Tác giả Elvis Rivera
Email liên lạc e_volved@hotmail.com
Trường / Tổ chức Instituto Armando Calidonio
Ngày đăng ký 14/02/2016
Ngày cập nhật 14/02/2016