Guía de consejos para profesores: bajo presión


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Guía de consejos para profesores: bajo presión
Mô tả Resumen de controles, simplificaciones del modelo y percepciones frente al razonamiento de los estudiantes
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Khác
Loại Khác
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Spanish
Từ khoá consejos, física, presión, simulación
Mô phỏng Áp suất (HTML5), Áp suất


Tác giả Adriana Chisco
Email liên lạc achisco94@gmail.com
Trường / Tổ chức Universiad Nacional de Colombia
Ngày đăng ký 13/11/2015
Ngày cập nhật 13/11/2015