Resistencias en serie y en paralelo


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Resistencias en serie y en paralelo
Mô tả Se calcula la corriente de una serie de circuitos a partir de obtener las resistencias equivalentes en serie y en paralelo.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Homework
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha (Mexico)
Từ khoá Resistencias, circuitos equivalentes, paralelo, serie
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Cinthia Reyes
Email liên lạc cinthiareyes@cucea.udg.mx
Trường / Tổ chức Universidad de Guadalajara
Ngày đăng ký 03/11/2015
Ngày cập nhật 03/11/2015