Atomic Addition Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Atomic Addition
Mô tả Using protons and electrons, students discover the rules for adding integers.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Phát biểu thảo luận
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá integers, negative, positive, sum
Mô phỏng Tạo dựng một nguyên tử (HTML5), Tạo dựng một nguyên tử


Tác giả Mary Burr
Email liên lạc mary.burr2@gmail.com
Trường / Tổ chức FSUS
Ngày đăng ký 05/08/2015
Ngày cập nhật 05/08/2015