Online Quiz for Build An Atom Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Online Quiz for Build An Atom
Mô tả Online quiz/tutorial for Build An Atom, created with Articulate Storyline software. Use this after playing with the sim.
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá atoms, chemistry
Mô phỏng Tạo dựng một nguyên tử


Tác giả Kim Miller
Email liên lạc kstar137@gmail.com
Trường / Tổ chức Science Class Online
Ngày đăng ký 18/02/2015
Ngày cập nhật 18/05/2015