PhET LAB Beta (IB 7.2) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề PhET LAB Beta (IB 7.2)
Mô tả Students explore, model, analyze beta decay using PhET and also complete beta decay equations. This online lab is built to go with IB 7.2.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá beta decay, half-life, nucleus, radioactivity, stable
Mô phỏng Phóng xạ Beta


Tác giả Benjamin Forbes
Email liên lạc forbesbc@staffordschools.net
Trường / Tổ chức Stafford County Public Schools
Ngày đăng ký 16/02/2015
Ngày cập nhật 16/02/2015