Electrolyte and Non-electrolyte Solutions - Interactive Lecture Demonstration Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Electrolyte and Non-electrolyte Solutions - Interactive Lecture Demonstration
Mô tả This interactive lecture demonstration has the following learning goals. Students will be able to: (1) Explain the difference between electrolytes and non-electrolytes in terms of conductivity, the nature of the compound, and dissociation; and (2) Describe and visualize what happens at the atomic or molecular scale when an electrolyte or a non-electrolyte dissolves in water
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn
Loại Chứng minh
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá compound, dissociation, electrolyte, ionic, molecular, salt, solute, solution, sugar
Mô phỏng Dung dịch muối và đường


Tác giả Robert Parson, Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 05/11/2014
Ngày cập nhật 02/09/2015