Energy Skate Park Basics - Clicker Questions Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy Skate Park Basics - Clicker Questions
Mô tả Clicker questions used for chemistry teaching with the Energy Skate Park: Basics simulation, with annotations
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn
Loại Câu hỏi trắc nghiệm
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá energy conservation, kinetic energy, potential energy
Mô phỏng Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5), Công viên trượt ván: Những điều cơ bản


Tác giả Trish Loeblein, Robert Parson
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 05/11/2014
Ngày cập nhật 02/09/2015