Energy Skate Park Basics - Clicker Questions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy Skate Park Basics - Clicker Questions
Mô tả Clicker questions used for chemistry teaching with the Energy Skate Park: Basics simulation, with annotations
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Multiple-Choice Concept Questions
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá energy conservation, kinetic energy, potential energy
Mô phỏng Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5), Công viên trượt ván: Những điều cơ bản


Tác giả Trish Loeblein, Robert Parson
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 05/11/2014
Ngày cập nhật 02/09/2015