Força Aplicada e Distenção em Molas


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Força Aplicada e Distenção em Molas
Mô tả
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Lei de Hooke, proporcionalidade
Mô phỏng Quả cân và lò xo


Tác giả Marcus Duarte, Edio da Costa Junior, Nathany Jammal
Trường / Tổ chức IFMG
Ngày đăng ký 20/02/2014
Ngày cập nhật 20/02/2014