Energy Forms and Changes Simulation Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy Forms and Changes Simulation
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Bài tập về nhà, Câu hỏi củng cố, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá conservation, conversion, energy, system, transfer
Mô phỏng Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng


Tác giả A. Norberg
Email liên lạc anorberg@orono.k12.mn.us
Trường / Tổ chức Orono Middle School
Ngày đăng ký 18/02/2014
Ngày cập nhật 25/02/2014