Principio de Arquimedes


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Principio de Arquimedes
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Arquimdes
Mô phỏng Sự nổi


Tác giả daniel cruz ochoa
Email liên lạc daniel.cruz@udb.edu.sv
Trường / Tổ chức Universidad Don Bosco
Ngày đăng ký 16/09/2013
Ngày cập nhật 16/09/2013