Laptop opdracht 50 minuten Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Laptop opdracht 50 minuten
Mô tả Leerlingen kiezen waarden voor x_begin, v_begin en a en VOORSPELLEN de x,t-, v,t- en a,t-grafieken. Daarna controleren ze hun voorspelling met de simulatie en krijgen direct feed-back! Dit past in een les uur van 50 min. De vragen zijn huiswerk.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Hoà Lan
Từ khoá bewegende, mannetje
Mô phỏng Khách bộ hành


Tác giả Loran de Vries
Email liên lạc ldevries@amsterdams.com
Trường / Tổ chức Het Amsterdams Lyceum
Ngày đăng ký 09/08/2013
Ngày cập nhật 09/08/2013