Kinetic and Potential energy Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Kinetic and Potential energy
Mô tả A worksheet where students collect data from the simulation and use it to better understand the factors that contribute to an objects potential and kinetic energy.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá kinetic, potential
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả Cameron Ross
Email liên lạc cameron.ross@education.wa.edu.au
Trường / Tổ chức Department of Education (WA)
Ngày đăng ký 03/07/2013
Ngày cập nhật 06/07/2013