Forces i moviment


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Forces i moviment
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Homework
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Catalan
Từ khoá exercicis activitats força moviment acceleració
Mô phỏng Lực và chuyển động: Những điều cơ bản


Tác giả Valentí Ferrer
Trường / Tổ chức INS Salvador Dalí
Ngày đăng ký 11/11/2012
Ngày cập nhật 11/11/2012