Gene Machine: Lac Operon -an inquiry lesson Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gene Machine: Lac Operon -an inquiry lesson
Mô tả This provides a structure for an inquiry activity that leverages the learning goals provided for the sims and the interactive engagement of the PhET sims.
Chủ đề Sinh học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn
Loại Bài tập về nhà, Câu hỏi củng cố, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Bacteria, Cellular Metabolism, Gene Regulation, cells, inquiry, lactose, phet
Mô phỏng Gene Machine: The Lac Operon


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 11/08/2012
Ngày cập nhật 11/08/2012