Fraction Matcher Game Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Fraction Matcher Game
Mô tả Use the game to help students will be able to •Find matching fractions using numbers and pictures •Make the same fractions using different numbers •Match fractions in different picture patterns •Compare fractions using numbers and patterns
Chủ đề Toán
Cấp độ K-5, Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá fraction, phet
Mô phỏng Phân số (HTML5), Phân số


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 02/07/2012
Ngày cập nhật 27/05/2015