Molecule/Electron Shapes


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Molecule/Electron Shapes
Mô tả A quick inquiry activity with a touch of guidance
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá geometry
Mô phỏng Hình dạng phân tử


Tác giả Robert Anderson
Trường / Tổ chức Homewood Flossmoor High School
Ngày đăng ký 17/02/2012
Ngày cập nhật 17/02/2012