Math in Motion Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Math in Motion
Mô tả Write equations of parabolas. The related task worksheet encourages the students to use the simulation to solve real-life problems.
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Quadratics
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Sam Jones
Email liên lạc sailingsequence@gmail.com
Trường / Tổ chức NHPS
Ngày đăng ký 22/12/2011
Ngày cập nhật 03/01/2012