Conservación de la energía mecánica


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Conservación de la energía mecánica
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Homework
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá 4eso, conservación, energía, física, mecánica
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả Félix A. Gutiérrez Múzquiz
Email liên lạc fagm52@ya.com
Trường / Tổ chức IES Élaios
Ngày đăng ký 03/03/2011
Ngày cập nhật 03/03/2011