Nuclear Fission Inquiry Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Nuclear Fission Inquiry
Mô tả
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá chain reaction, nuclear, nuclear bomb, nuclear fission
Mô phỏng Sự phân hạch


Tác giả Stephanie Chasteen
Email liên lạc stephanie.chasteen@Colorado.EDU
Trường / Tổ chức Science Education Initiative
Ngày đăng ký 16/12/2010
Ngày cập nhật 16/12/2010