PhET Collisions Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề PhET Collisions
Mô tả This is an exploration into Conservation of Momentum on Elastic Collisions
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Consevation of Momentum
Mô phỏng Va chạm (HTML5), Va chạm


Tác giả Brent Olyowski
Email liên lạc bolyowsk@jeffco.k12.co.us
Trường / Tổ chức Evergreen High School
Ngày đăng ký 05/11/2010
Ngày cập nhật 12/03/2021