Batteries in series and parallel


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Batteries in series and parallel
Mô tả Students explore the difference between circuits with batteries connected in series or parallel.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá bateries, parallel, series
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả dorina kosztin
Email liên lạc kosztind@missouri.edu
Trường / Tổ chức univ of missouri columbia
Ngày đăng ký 18/10/2010
Ngày cập nhật 18/10/2010