Circuit design challenge Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Circuit design challenge
Mô tả Students will compete with each other to design increasing complex circuits.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Khác, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá DC, challenge, circuit, contest, design, extra credit, multi level
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC), Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo, Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi., Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo


Tác giả Philip Kukulski
Email liên lạc pkukulski@atafordpas.org
Trường / Tổ chức Advanced Technology Academy
Ngày đăng ký 13/12/2009
Ngày cập nhật 29/06/2010