Electric Energy and Capacitance demonstrations (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Electric Energy and Capacitance demonstrations (Inquiry Based)
Mô tả Learning Goals: This is a lecture demonstration meant to introduce Electric Energy and Capacitance, so that the students will be able to solve the textbook problems.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Chứng minh
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá capacitance, difference, electric, energy, phet activity, potential
Mô phỏng Điện tích và điện trường (HTML5), Điện tích và điện trường, Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC)


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 08/05/2008
Ngày cập nhật 06/09/2016