Electric Energy and Capacitance demonstrations (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Electric Energy and Capacitance demonstrations (Inquiry Based)
Mô tả Learning Goals: This is a lecture demonstration meant to introduce Electric Energy and Capacitance, so that the students will be able to solve the textbook problems.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Chứng minh
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá capacitance, difference, electric, energy, phet activity, potential
Mô phỏng Điện tích và điện trường (HTML5), Điện tích và điện trường, Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC)


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 08/05/2008
Ngày cập nhật 06/09/2016