Waves Review


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Waves Review
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá harnomics, resonance, standing waves, waves
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây


Tác giả Michael F. Gallo
Trường / Tổ chức Whitney Young Magnet HS
Ngày đăng ký 08/02/2008
Ngày cập nhật 08/02/2008