Roller Coaster Physics Investigation Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Roller Coaster Physics Investigation
Mô tả An inquiry-based activity that strengthens understanding about energy conservation. Students design roller coaster tracks and test them. Post-lab questions include ideas about circular motion as well.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Câu hỏi củng cố, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá acceleration, conservation of energy, kinetic, potential
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả Scott McCurdy
Email liên lạc scmccurdy@smcps.org
Trường / Tổ chức St Mary's County Public Schools
Ngày đăng ký 05/05/2008
Ngày cập nhật 14/11/2008