A Projectile Motion-Introduction (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề A Projectile Motion-Introduction (Inquiry Based)
Mô tả The students will use the simulation to learn the goals through an inquiry approach. Learning Goal: Students will be able to: Predict how varying initial conditions effect a projectile path, Use reasoning to explain the predictions, Explain projectile motion terms in their own words, and Describe why using the simulation is a good method for studying projectiles. In 2020, a Remote Lab version of this lesson was added.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Câu hỏi trắc nghiệm, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Motion, air resistance, height, math, parabola, phet activity, projectile, quadratic, range
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5), Chuyển động của đạn tử


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET CU Boulder
Ngày đăng ký 01/09/2005
Ngày cập nhật 08/04/2020