Chuyển ngay đến nội dung chính
Mô phỏng TƯƠNG TÁC
khoa học và toán học
Đã có trên 360 triệu lượt sử dụng
Vui đùa với các Mô phỏng Giáo viên đăng ký ở đây
< >
PhET là gì?

Dự án Mô phỏng tương tác do Vật lý gia đoạt giải Nobel, Carl Wieman, sáng lập năm 2002 tại Đại học Colorado Boulder với mục đích tạo ra các mô phỏng tương tác miễn phí thuộc lĩnh vực toán và khoa học. Mô phỏng PhET được sáng tạo dựa trên các công trình nghiên cứu về khoa học giáo dục nhằm thu hút học sinh vào một môi trường trực quan, vui nhộn nơi học sinh học tập thông qua các hoạt động tìm tòi và khám phá.

TƯƠNG TÁC, KHÁM PHÁ, HỌC TẬP!

Dành cho Giáo viên
Duyệt xem các công trình của giáo viên
Chia sẻ công trình của bạn
Thủ thuật PhET
Tài trợ ngay hôm nay
các nhà tài trợ khác, kể cả các nhà giáo dục như quý vị.