Coulomb's Law for Chemistry


Download Bütün dosyaları sıkıştırılmış bir zip arşivi olarak indirebilirsiniz


Başlık Coulomb's Law for Chemistry
Açıklama This activity is designed to introduce chemistry students who have not had physics to Coulomb's law. Students will be able to summarize the effect that the sign, magnitude, and distance between two charged particles have on the force and its direction.
Ders Kimya
Seviye Lise
Tür Rehberli Etkinlik
Süre 30 dakika
Dahil Edilen Yanıtlar Evet
Dil İngilizce
Anahtar Kelimeler Coulomb's law, attraction/repulsion of charges
Simülasyon(lar) Coulomb Kanunu (HTML5)


Yazar(lar) Teresa Erdman
Okul / Kurum Hanover Public School District
Gönderildiği tarih 11.06.2019
Güncellendiği tarih 11.06.2019