Rutherford Scattering A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download veya bütün dosyaları sıkıştırılmış bir zip arşivi olarak indirebilirsiniz


Başlık Rutherford Scattering
Açıklama Lesson that demonstrates how indirect evidence was used to determine the different parts of atoms and their locations in the atom. Can be done as a lab or a demonstration by the teacher.
Konu Kimya
Seviye Ortaokul
Tür Laboratuvar
Süre 60 dakika
Yanıtları dahil Evet
Dil İngilizce
Anahtar Kelimeler atoms, indirect evidence
Benzetimler Rutherford Saçılması


Yazar Sarah Borenstein
E-posta İletişim sborenstein@cherrycreekschools.org
Okul / Kurum Campus Middle School
Gönderildi 28.07.2008
Güncellendi 13.11.2008